Legal Information

COPYRIGHT AND PROPRIETARY NOTICE

Words and/or logos marked with ® or ™ symbols (Codasip®, Codasip Studio™, CodeSpace™, CodAL™, Architect your ambition™, SecuRISC5™ and respective core names related to Codasip RISC-V Processors™) are either the registered trademarks or trademarks of Codasip (hereinafter referred to as the „Codasip“) in the United States and other jurisdictions. Other brands and names mentioned herein may be registered trademarks or trademarks of their respective owners.

Neither the whole nor any part of the information contained in, or the product described in, this website may be adapted or reproduced in any material form except with either the prior written permission or licensing of Codasip.

All products described in this website are subjects to continuous developments and improvements. All particulars of the product and its use contained in this document are given by Codasip in good faith. However, all warranties implied or expressed, including but not limited to implied warranties of merchantability, or fitness for purpose, are excluded.

This website is intended only to assist the reader in the use of the product. Codasip shall not be liable for any loss or damage arising from the use of any information in this document, or any error or omission in such information, or any incorrect use of the product.

标有®或™符号的字词和/或徽标(Codasip®,Codasip Studio™,Codasip CodeSpace™,Codasip CodAL™以及与Codasip RISC-V处理器相关的相应核心名称)是Codasip 集团(以下简称“ Codasip”)在美国和其他司法管辖区的注册商标或商标。

除非事先得到Codasip的书面许可或授权,否则本网站所包含的全部或任何部分信息或所描述的产品均不得以任何形式进行改编或复制。

本网站中描述的所有产品均会不断发展和改进。本网站文档中包含的产品的所有详细信息及其用途均由Codasip诚意提供。但是,所有隐含或明示的保证,包括但不限于对适销性或适用性的隐含保证,均不包括在内。

本网站仅用于帮助读者使用产品。Codasip对因使用本网站中的任何信息而导致的任何损失或损害,此类信息的任何错误或遗漏或产品的任何不正确使用不承担任何责任。

IMPRESSUM

Codasip GmbH
Paul-Gerhardt-Allee 50
81245 München
Deutschland

Tel: +49 89 21544270
E-mail: contact@codasip.com

Geschäftsführung: Karel Masařík, Ron Black
Registergericht: München
Handelsregister: HRB Nr. 245399
Ust-ID: DE321470935

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Codasip s.r.o.
Technická 2935/23
616 00 Brno
Česká republika

Spisová značka: C 81906/KSBR Krajský soud v Brně

IČ: 02619725
DIČ: CZ02619725
Datová schránka: 7yndayz
Tel.: +420 519 810 190
E-mail: contact@codasip.com

Jednatel: Karel Masařík, Vladimír Koutný
Prokura: Ron Black

OPERAČNÍ PROGRAM

Image

Operační program: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo a název výzvy: 01_16_076 ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY – TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ – II. výzva

Název projektu: Hardwarová platforma pro vysoce náročné výpočty s RISC-V procesorem v internetu věcí

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009460

Cíl projektu: Cílem předkládaného projektu je vytvoření prototypu hardwarové platformy založené na procesoru RISC-V s využitím technologie FPGA pro realizaci vysoce náročných výpočtů v oblasti internetu věcí.

Představení projektu:

Projekt řeší vývoj pokročilých procesorů založených na standardu RISC-V. Tyto procesory budou určeny pro novou generaci přenosných i stacionárních zařízení, která již budou svým designem a funkcemi naplňovat podstatu nadcházející éry internetu věcí.

Hlavní aktivitou projektu je vývoj prototypu pokročilých procesorů. Výstupem projektu je právě prototyp hardwarové platformy za použití technologie FPGA.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU.